algı

algı nedir? algı ne demek?

1. isim, ruh bilimi Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak
'Bakmak için algılarımız yeter, görmek içinse salim bir kafa, ayıklık, şuur gereklidir.' - İ. Özel

1. isim, halk ağzında Kazanç, alacak
2. Rüşvet
3. ekonomi Vergi

1. isim, halk ağzında haşhaş sütünü toplamakta kullanılan kaşıkAlgı
Algı, psikoloji ve bilişsel bilimlerde duyusal bilginin alınması, yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesi anlamına gelir. Algı kelimesi
Algı, Muğla
Algı, muğla ilinin merkez ilçesine bağlı bir köy dür. Tarihçe: Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.
Psikotrop madde
Psikotrop madde ya da psikoaktif madde, asıl olarak merkezi sinir sistemi nde etkisini gösteren ve beynin işlevlerini değiştirerek algı da
Subliminal mesaj
Subliminal mesaj veya bilinçaltı mesaj, başka bir obje nin içine gömülü olan bir işaret ya da mesaj dır ve normal insan algı sı limitlerinin
gestalt psikolojisi
Gestalt psikolojisi (Geştalt psikolojisi okunur), bilişsel süreçler içerisinde özellikle 'algı ' ve 'algısal örgütlenme' konularında
Evrimsel psikoloji
Evrimsel psikoloji (EP), bellek , algı , dil gibi psikolojik özellikleri modern evrimsel bir bakış açısıyla inceleyen bilim dalıdır.
Matematiksel psikoloji
Matematiksel psikoloji, psikoloji araştırmalarında algı, biliş ve motor süreçlerinin matematiksel modellemelerini ve ölçülebilir
Esin
Esin – Metafizik, doğaüstü veya tanrısal yetenek veya buna bağlı söz, duyum ve algı. İlham. Etkilenme, çağrışım, içe doğma ile gelen
Dissosiyatif bozukluklar
Disosiyatif bozukluklar, kişide kimlik, bellek , algı ve çevre ile ilgili duyumlar gibi normalde bir bütün halinde çalışan işlevlerin
Algıda seçicilik
Algıda seçicilik, insanın algı sürecinde etkili olduğu kabul edilmiş psikoloji k bir kavramdır. Çevrede bulunan uyarıcılardan, olaylardan
Agnozi
Agnozi, ilgili uzuv da herhengi bir bozukluk olmadan sinir sistemi nin belirli bir yerindeki lezyon dan ilgili uzuv da herhengi bir bozukluk olmadan sinir sistemi nin belirli bir yerindeki lezyon dan ileri gelen algı kaybı veya
Mie saçılma
Mie saçılma,
atmosfer deki partiküllerin çapları, algı lanan enerjinin dalga boyuna eşit olması durumunda ortaya çıkan ışık saçılması
Rüya
özelliklerinden biri olup, uykunun hızlı göz hareketi (REM) adlı evreleriyle yakından ilişkili bulunan, görsel ve işitsel algı ve duygulardır.
Skandha
geleneksel budist yazında ise, bir fiziksel küme (form), üç zihinsel faktör (duyu, algı ve zihinsel oluşumlar) ve bilinç olarak sınıflandırılır.
Basitizm (felsefe)
yakın akrabası olan Minimalizm düşüncesine oldukça yakın olsa da Minimalizm sadece sanatsal algı ve anlayışlar üzerine bir vurgu düşüncesidir.
İlyas Başsoy
kitabı ile Türkiye’de AKP dışında hiçbir partinin doğru algı yönetimi yapmadığını, bu nedenle kaybettiklerini ve böyle devam ederlerse
Bu kelime için ziyaretçilerden anlam önerisi gelmedi.
Yukarıdakiler dışında bir anlam eklemek istiyorsanız aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.

Terim için Anlam Ekle

Benzer Terimler